Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

rok szkolny 2021/2022

Drogi ósmoklasisto! Dołącz do Ceramika!

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach oferuje dla Ciebie w roku szkolnym 2021/2022 następujące kierunki kształcenia:

 - Technik żywienia i usług gastronomicznych (30 osób), >>>o kierunku<<<
 -
Technik hotelarstwa (15 osób), >>>o kierunku<<<
 - Technik organizacji turystyki (15 osób), >>>o kierunku<<<
 - Technik architektury krajobrazu (15 osób), >>>o kierunku<<<
 - Technik usług fryzjerskich (15 osób). >>>o kierunku<<<

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna)

17 maja - 21 czerwca
do godz. 1500

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

25 czerwca - 14 lipca
do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

23 lipca - 30 lipca
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia
do godz. 14.00

    - godziny pracy komisji rekrutacyjnej 8:00-15:00

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.
Przedmioty wskazane przez szkołę do punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 dla poszczególnych kierunków w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Żarach

Technikum Architektury Krajobrazu

język polski, matematyka,
język obcy nowożytny wiodący
w szkole, biologia

Technikum Usług Fryzjerskich

język polski, matematyka,
język obcy nowożytny wiodący
w szkole, biologia

Technikum Hotelarskie

język polski, matematyka,
język obcy nowożytny wiodący
w szkole, geografia

Technikum Organizacji Turystyki

język polski, matematyka,
język obcy nowożytny wiodący
w szkole, geografia

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

język polski, matematyka,
język obcy nowożytny wiodący
w szkole, biologia

 
Rejestracji możesz dokonać pod linkiem poniżej:
https://powiatzarski.edu.com.pl/kandyd…/…/access_locked.html

Kandydaci składają następujące dokumenty:

 - świadectwo ukończenia szkoły;
 - zaświadczenie o wynikach egzaminu z OKE;
 - dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie;

 - zaświadczanie lekarskie (lekarz pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań
   zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – do pobrania w szkole;
 - kartę zdrowia;

 

(w związku z zaistniałą sytuacją panującej pandemii terminy mogą ulec zmianom o czym będziemy Was informować na bieżąco)