Witamy w serwisie internetowym
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach

  

Nasza szkoła doskonale przygotowuje swoich absolwentów
do startu na trudnym i wymagającym rynku pracy.

Posiadamy doskonałą kadrę dydaktyczną oraz bardzo dobre
wyposażenie w sprzęt techniczno-dydaktyczny.

Od wielu lat współpracujemy z wieloma liczącymi się w kraju
szkołami prowadzącymi podobne profile kształcenia.

Nawiązaliśmy również współpracę ze szkołami w Niemczech,
a obecnie należymy już do AEHT, czyli Europejskiego Stowarzyszenia
Szkół Hotelarskich i Turystycznych z siedzibą we Francji.

Działania te mają zaowocować poprawą efektywności kształcenia
nie tylko zawodowego, ale również pozwalają rozwijać kontakty
i przyjaźnie pomiędzy społecznościami różnych szkół.

Szkoła zapewnia możliwość rozwoju zainteresowań
w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Uczniowie spoza terenu Żar mogą korzystać z internatu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jeżeli przedstawione tu informacje nie zaspokoją w pełni Państwa zainteresowania prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem:lub o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sekretariat@zsoitzary.pl

   

Praca nad stroną:
mgr Robert Miliński

robert_milinski@poczta.onet.pl