Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

prowadzony przez pielęgniarkę szkolną Panią Tekla Pawlicka

czynny jest w dniach:

- Poniedziałek   od 11:35 do 15:35

- Wtorek           - gabinet nieczynny

- Środa              od 7:30 do 10:30

- Czwartek        od 11:35 do 15:35

- Piątek             od 7:30 do 10:30

Uczniowie do gabinetu zgłaszają się w celu wykonania i interpretacji testów przesiewowych w kierunku wykrywania zaburzeń lub wad:

- postawy,

- rozwoju fizycznego,

- wzroku,

- ciśnienia tętniczego

Prowadzone jest czynne poradnictwo w gabinecie dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi. Uczniom udzielana jest pierwsza pomoc przedlekarska w urazach, zatruciach i zachorowaniach oraz zapewnia im się opiekę do chwili przybycia lekarza, lub rodziców.