NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM !!!

Zapraszamy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych.

Kwalifikacyjne kursy  to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania nowych kwalifikacji niezależnie od posiadanego wykształcenia. Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Umożliwia on również zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy.

 Oferujemy kursy w obrębie zawodów:

Technik hotelarstwa 422402

Kwalifikacje:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Kwalifikacje:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Technik usług fryzjerskich 514105

Kwalifikacje:

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

A.23 Projektowanie fryzur.

Rozpoczęcie kursów wrzesień 2017.

 - minimalna liczba słuchaczy na kursie wynosi 20 osób,

- zajęcia będą się odbywały w systemie zaocznym (w trybie weekendowym),

- kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne.

 Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły  68 374 25 75