Szkolny Doradca Zawodowy

mgr inż. Dorota Durys


Serdecznie zapraszam - gabinet 105

Poniedziałek

  950 - 1415

 

Wtorek

  950 - 1415  

Środa

  810 - 1235

 

Czwartek

  950 - 1415

 

Piątek

  810 - 1235

 

Masz nurtujące Ciebie pytania związane ze swoją przyszłą karierą zawodową przyjdź na konsultacje indywidualne.
Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

1.  Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.
2. 
Przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

  • Bezrobocie,

  • Problemy zdrowotne,

  • Adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

3.  Przygotowanie ucznia do roli pracownika,
4.  Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.

Zadania Szkolnego doradcy zawodowego:

1.  Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

2.  Wskazywanie zainteresowanym źródeł dodatkowej informacji nt.:

      a) rynku pracy,
      b) trendów rozwojowych zawodów,
      c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,

3.  Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych.

4.  Prowadzenie grupowych zajęć, przygotowujących do uczniów do świadomego planowania
     kariery  i podjęcia roli zawodowej.

5.  Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.
6.  Współpraca z instytucjami wspierającym wewnątrzszkolny system doradztwa.
7.  Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich  zainteresowanym.