Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

prowadzona przez: mgr Dorotę Siwak
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 14:00

    Księgozbiór biblioteki liczy około 16 tysięcy tomów i jest systematycznie włączany do bazy danych programy MOL.

   Biblioteka zachęca młodzież do kontaktu z literaturą cytatem z piosenki Wojciecha Młynarskiego „Jeśli za mało książek znasz to Ci wychodzi to na twarz”.
W życzliwej atmosferze biblioteki skupiają się" artystyczne dusze szkoły", które rozwijają swoje talenty literackie, aktorskie, wokalne. Efektem są sukcesy w artystycznych konkursach. Tradycją biblioteki jest coroczne organizowanie konkursu ze znajomości któregoś z dzieł literatury oraz organizacja dyktanda ogólnoszkolnego "Szukamy bezbłędnego ucznia". Biblioteka jest również główną organizatorką dyktanda powiatowego. W to przedsięwzięcie włączają się również nauczyciele poloniści oraz dyrekcja.

„Człowiek potrzebuje do życia biblioteki i ogrodów”
                                                                                              Cycero

Biblioteka zaprasza do konkursów propagujących czytelnictwo.

1.  Konkurs plastyczny - „Portret ulubionego bohatera literackiego” –
     prace plastyczne składać do 1 marca 2017r.

2. „Książka moich marzeń” - Recenzja (100 słów) ulubionej książki

3. Akcja Books Crossing – Uwolnić książki Zachęcamy do udziału w akcji
    – regulamin przy regale na korytarzu przy bibliotece
oraz

4. Próby teatru szkolnego każda środa 14:30

Zapraszamy do czytelni od 9:00 do 15:00