aktualności roku szkolnego 2021/2022

Komunikat Dyrektora PCPR w Żarach

      Na prośbę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach każdego roku prowadzi oddziaływania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W tym zakresie prowadzony jest program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe - zarówno mężczyźni jak i kobiety, które nie radzą sobie z emocjami, przeżywają w związku z tym trudności w relacjach rodzinnych, pracy czy szkole. Osoby chętne do przystąpienia do udziału w powyższym programie, mogą zgłosić się do PCPR w Żarach ul. Artylerzystów 6 bądź zadzwonić pod nr tel. 68 363 06 82. Udział w programie jest bezpłatny. Każdy uczestnik programu będzie miał możliwość nauczyć się nowych zachowań służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji i przemocy.

Rozpoczynamy kolejną zbiórkę "Góra Grosza"

Co roku w naszej szkole odbywa się wielka zbiórka monet „Góra Grosza”. Zapraszamy do włączenia się do akcji. Zbiórka trwa w gabinecie 213B. Każda klasa ma swój słoik, do którego można wrzucać groszówki. Pieniążki zbieramy do końca tego roku. Klasa, która zbierze najwięcej „grosza” otrzyma nagrodę. W styczniu zacznie się wielkie liczenie  Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Góra Grosza to wieloletnia i owocna praca naszych uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz dobra wola rodziców, wspierających swoje dzieci w akcie bezinteresownej pomocy.

Koordynatorem akcji w ZSOiT w Żarach jest pani Aleksandra Matusik.

21 października 2021r. - Projekt profilaktyczny pt. "WETO! Żyj zdrowo - beznałogowo."

W ZSOiT trwają warsztaty profilaktyczne. Psychoedukację dla klas pierwszych i drugich prowadzą specjaliści z zakresu uzależnień z ośrodka NZOZ Profil w Żarach. Realizacja działań, spotkania ze specjalistami uzależnień, możliwa jest dzięki współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urzędem Miasta, który finansowo wspiera inicjatywy mające na celu dbałość o zdrowie młodych ludzi oraz podnoszenie świadomości nt. szkodliwości substancji psychoaktywnych. W takich warsztatach uczestniczyli też nauczyciele w ramach szkoleniowej rady pedagogicznej.

18 października 2021r. - "Bezpieczna młodość"

Dzisiaj klasy trzecie, po gimnazjum, uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Policji w ramach programu "Bezpieczna młodość".  Na spotkaniach poruszono wiele aktualnych zagadnień, które dotyczyły m.in. zapobiegania uzależnieniom (wykroczeniom i przestępstwom), handlowi ludźmi, bezpieczeństwa RD oraz promocji zawodu policjanta.

 

Życzenia dyrektora ZSOiT w Żarach z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania, za pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży, wszystkim nauczycielom i wychowawcom ZSOiT w Żarach. To dzięki Wam młodzież oswaja otaczający świat, uczy się go zrozumieć i znajduje w nim swoje miejsce. Dziękuję za zaangażowanie w staraniach o dobre wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Dziękuję za wspomaganie pracy szkoły pracownikom administracji i obsługi.

Wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na płaszczyźnie zawodowej i w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Arleta Śniatecka

Dyrektor ZSOiT 

Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie"

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (Ceramik) w Żarach 01.09.2021 r. otrzymał certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie" przyznany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty – Panią Ewę Rawa i Wojewódzkiego Koordynatora Lubuskiej Sieci Szkół promujących zdrowie - Panią Annę Żarnowską.

Wojewódzki Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie przyznając szkole  Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie" uznał, że placówka nasza  promuje zdrowie, tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej i podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. Certyfikat został przyznany na okres 3 lat.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Witamy serdecznie!

01 września (w środę) rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Na godzinę 9.00 - do szkoły, na spotkanie z wychowawcą, w swoich gabinetach, przychodzą klasy drugie, trzecie i czwarte. Na godzinę 10.00 - zapraszamy klasy pierwsze. Spotkanie organizacyjne z dyrekcją i nauczycielami odbędzie się na sali gimnastycznej. Po spotkaniu udacie się z wychowawcami do swoich gabinetów. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o ograniczenie przebywania w budynku szkoły osób trzecich.
Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Do zobaczenia!

02 września 2021r. -  Zebrania z rodzicami

Informujemy, że 2 września br. (czwartek) o godz. 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Rodzice uczniów klas pierwszych spotkają się z dyrekcją szkoły i wychowawcami na sali gimnastycznej. 
Rodzice uczniów pozostałych klas spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach.


kliknij w baner czytaj więcej !!!

kliknij w baner czytaj więcej !!!